ព័ត៌មានថ្មី
សុក្រ, ៣ ធ្នូ ២០២១

ព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដួលរលំដើមឈើ និងបាក់មែកឈើនៅតំបន់អង្គរ​ ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី29
ខែឧសភា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ មានភ្លៀង និងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី២៤ របស់អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ នៅថ្ងៃទី ០៤-០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី27
ខែឧសភា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូន សាធារណជន ព្រមទាំងអ្នកសារ ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្រប សម្រួលកិច្ចគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ដ្រអង្គរហៅកាត់ថា...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដួលរលំដើមឈើ និងបាក់មែកឈើនៅតំបន់អង្គរ

ថ្ងៃទី22
ខែឧសភា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ មានភ្លៀង និងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងប...

ប្រសាសន៍លោកជំទាវប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Angkor Code of Conduct

វីដេអូក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

ព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដួលរលំដើមឈើ និងបាក់មែកឈើនៅតំបន់អង្គរ​ ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី29
ខែឧសភា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ មានភ្លៀង និងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី២៤ របស់អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ នៅថ្ងៃទី ០៤-០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី27
ខែឧសភា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូន សាធារណជន ព្រមទាំងអ្នកសារ ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្រប សម្រួលកិច្ចគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ដ្រអង្គរហៅកាត់ថា...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដួលរលំដើមឈើ និងបាក់មែកឈើនៅតំបន់អង្គរ

ថ្ងៃទី22
ខែឧសភា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ-អន្តរជាតិ មគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ ព្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ មានភ្លៀង និងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងប...

ប្រសាសន៍លោកជំទាវប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Angkor Code of Conduct

វីដេអូក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

វីដេអូ

កម្រងរូបភាព

កម្មវិធីវិទ្យុ