ព័ត៌មានថ្មី
សុក្រ, ៣ ធ្នូ ២០២១

ព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពលក់ដូរអនាធិបតេយ្យ នៅលើប្រាសាទប្រែរូប

ថ្ងៃទី25
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

@widget("img",["fname"=>"8420211617865603_10600351_411806335692967_4771649080517772034_n(1).jpg", "w"=>"100%", "h"=>""])

ការតម្លើងស្ថានីយសាកអាគុយដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ(សូឡា) នៅភូមិល្បើក ឃុំដូនកែវ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃទី11
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

គម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងប្រទេសញីវហ្សឺឡែននឹងរៀបចំដំឡើងស្ថានីយសាកអាគុយដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន១៦ផ្ទាំង។ @widget("img",["fname"=>"8420211617865603_10600351_41...

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី02
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ជាអាជ្ញាធរដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាន និងរៀបចំតំបន់អង្គរ សូមជ្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា  អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងធ្ចើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន២៨រូប ឱ្យបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋាន/អង្គភ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការស្តារស្រះនៅភូមិល្បើក ឃុំដូនកែវ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី02
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា គម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ដែលសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងប្រទេសញីវហ្សឺឡែន នឹងរៀបចំរកទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដូនកែវប្រើប្រាស់លើកស្ទួយអនាម័យ។ ក្នុងគោល...

សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពីការចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថាអនុវត្តមិនស្របតាម អនុក្រឹត្យលេខ៥១ អនក្រ.បក និងអនុក្រឹត្យលេខ៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី02
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា មានការផ្សាយតាមវិទ្យុ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗមួយចំនួន ជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងមកនេះ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំបានធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានចោទ...

ប្រសាសន៍លោកជំទាវប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Angkor Code of Conduct

វីដេអូក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

ព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពលក់ដូរអនាធិបតេយ្យ នៅលើប្រាសាទប្រែរូប

ថ្ងៃទី25
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

@widget("img",["fname"=>"8420211617865603_10600351_411806335692967_4771649080517772034_n(1).jpg", "w"=>"100%", "h"=>""])

ការតម្លើងស្ថានីយសាកអាគុយដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ(សូឡា) នៅភូមិល្បើក ឃុំដូនកែវ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃទី11
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

គម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងប្រទេសញីវហ្សឺឡែននឹងរៀបចំដំឡើងស្ថានីយសាកអាគុយដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន១៦ផ្ទាំង។ @widget("img",["fname"=>"8420211617865603_10600351_41...

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី02
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ជាអាជ្ញាធរដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាន និងរៀបចំតំបន់អង្គរ សូមជ្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា  អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងធ្ចើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន២៨រូប ឱ្យបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋាន/អង្គភ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការស្តារស្រះនៅភូមិល្បើក ឃុំដូនកែវ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី02
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា គម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ដែលសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងប្រទេសញីវហ្សឺឡែន នឹងរៀបចំរកទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំដូនកែវប្រើប្រាស់លើកស្ទួយអនាម័យ។ ក្នុងគោល...

សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពីការចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថាអនុវត្តមិនស្របតាម អនុក្រឹត្យលេខ៥១ អនក្រ.បក និងអនុក្រឹត្យលេខ៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្ងៃទី02
ខែមិថុនា
ឆ្នាំ2015

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា មានការផ្សាយតាមវិទ្យុ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗមួយចំនួន ជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងមកនេះ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំបានធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានចោទ...

ប្រសាសន៍លោកជំទាវប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា

Angkor Code of Conduct

វីដេអូក្រមប្រតិបត្តិអង្គរ

វីដេអូ

កម្រងរូបភាព

កម្មវិធីវិទ្យុ